BIM basic IDM
Շինարարկան արդյունաբերության զգալի մասը միանում է տեղեկատվության տրամադրման հիմնական բնութագրիչներն օգտագործելու նախաձեռնությանը:
Հոլանդական BIM Loket-ը (BIM Counter - կազմակերպությունների հարթակ է, որը խթանում է BIM բաց ստանդարտին) աջակցում է այս նախաձեռնությանը:
Հետևաբար, բոլոր համապատասխան փաստաթղթերը հասանելի են տվյալ վեբ կայքի միջոցով:
BIM basic IDM-ը իրականացվում է buildingSMART Benelux-ի հետ համատեղ:

A BASIC to build on
Եթե դուք նույնպես ցանկանում եք աշխատել այնպիսի աշխարհում, որտեղ տեղեկատվությունը փոխանակելի է, կառուցվածքային, միանշանակ և ճիշտ է, ամբողջական է և դուք այն կրկին օգտագործելու հնարավորություն ունեք, ապա BIM basic IDM-ը առաջին քայլն է, որ պիտի կատարեք: BIM basic IDM-ը նոր ստանդարտ չէ:

Open BIM
Վերջին տարիների լավագույն փորձերը ցույց են տվել, որ բաց BIM-ի հետ աշխատելը շինարարական շղթայում ինտեգրված համագործակցության միակ իրական պատասխանն է:
Ինտեգրալ համագործակցության համար նույն լեզվով խոսելը կարևոր է: Ուստի, մենք կարող ենք ավելի արդյունավետ աշխատել շինարարական շղթայում, վերացնել անօգուտ առաջադրանքները և կանխել սխալները: Արդյունավետությունը բխում է նրանից, որ բոլորը գիտեն, թե որտեղ կարելի է գտնել տեղեկատվություն և, թե ինչպես պետք է տեղեկատվությունը տրամադրվի:
BIM basic IDM - ի ուղեցույցները հիմնականում վերաբերում են փոխանակման ձևաչափին, օգտագործվող հիմնական կառուցվածքին և օբյեկտների տեղեկատվության պահպանմանը:
Կանոնակարգերի պարզությունը և սահմանափակ քանակը շինարարական շղթայի յուրաքանչյուր օղակում պետք է հանգեցնեն լայն կիրառության և աջակցության՝ հաճախորդից մինչև ինժեներ:

BIM֊ը պարզ լեզվով (PDF) BIM basic IDM (PDF) BIM Productivity Study (PDF) World Green Building Trends 2018 (Europe) PDF

National BIM Congres

My BIM